Wrocław

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonch przez Urząd Miasta Wrocław na rok szkolny 2013/2014

Etapy i zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2013/2014

Rodzice/opiekunowie muszą wypełnić podanie w systemie elektronicznym wybierając maksymalnie 6 przedszkoli w kolejności dostosowanej do własnych preferencji. Przedszkole pierwsze na liście to przedszkole pierwszego wyboru.
Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku 3 lat (tj, urodzone w 2010 r.) i 4 lat (urodzone w 2009 r.), które mają miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia i które:
- nie korzystają z usług żadnego przedszkola,

Subscribe to RSS - Wrocław