Polityka prywatności

Serwisu kilkulatki.pl

Każdego Użytkownika i Gościa stron Serwisu kilkulatki.pl oraz każdą osobę zapisaną do Subskrypcji obowiązuje aktualna polityka prywatności znajdująca się pod adresem /polityka-prywatnosci.
Jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności, prosimy nie odwiedzaj żadnej ze stron wchodzących w skład Serwisu ani nie zapisuj się do Subskrypcji.

§1 Dane osobowe i ich ochrona
1. Serwis kilkulatki.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkownikow i Subskrybentów. W szczególności dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych i chronimy je przed dostępem osób niepowołanych. Serwis kilkulatki.pl zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom i Subskrybentom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dobrowolności podawania danych, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
2. W czasie korzystania z Serwisu kilkulatki.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania poszczególnych stron Serwisu. Dane, o które może zostać poproszony Użytkownik, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
3. Zapisanie się do Subskrypcji należącej do Serwisu kilkulatki.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Subskrybentowi wiadomości z zamówioną treścią. Imię umożliwia zwracanie się w e-mailach do czytelników po imieniu.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której te dane dotyczyły.
5. Serwis kilkulatki.pl nie sprzedaje ani nie przekazuje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich użytkowników oraz osób zapisanych do Subskrypcji. Udostępnienie jakichkolwiek danych może nastąpić jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie prawomocnego wyroku sądu.
6. Każdy Użytkownik, który założył sobie Konto na jednej ze stron wchodzących w skład Serwisu kilkulatki.pl, może w każdym czasie zażądać usunięcia swojego Konta pisząc na adres e-mail: kontakt (małpa) kilkulatki.pl i jednoznacznie wskazując konto, którego usunięcia oczekuje (do jednoznacznego wskazania potrzebne jest wskazanie strony Serwisu, na której założone zostało Konto oraz podanie loginu tego Konta w wiadomości wysłanej z adresu e-mail przypisanego do danego Konta). W takim przypadku w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku usuniemy Konto danego Użytkownika, z zastrzeżeniem, iż przed usunięciem Konta, którego dotyczy prośba przesłana z innego adresu e-mail niż adres e-mail przypisany do konta, poprosimy o potwierdzenie prośby z adresu e-mail przypisanego do konta.
7. Każdy Subskrybent, który zapisał się do Subskrybcji, może w każdym czasie zrezygnować z Subskrybcji klikając w link rezygnacji lub pisząc na adres e-mail: kontakt (małpa) kilkulatki.pl. W przypadku rezygnacji z Subskrybcji przesłanej drogą e-mailową, adres e-mail zostanie usunięty z bazy w ciągu 14 dni.
8. Serwis kilkulatki.pl może odmówić natychmiastowego usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli ten swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin Serwisu kilkulatki.pl bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§2 Jawne dane osobowe
1. Dane osobowe podane przez Użytkownika na publicznych forach należących do Serwisu kilkulatki.pl oraz na stronach Serwisu przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi itp. są dostępne dla wszystkich osób odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis kilkulatki.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed działaniami osób prywatnych lub firm, które te dane wykorzystają do swoich celów (np. przesłania nieokreślonych informacji). Dlatego dane te nie podlegają ochronie opisanej w niniejszej Polityce Prywatności.
2. W przypadkach naruszenia prawa poprzez podanie cudzych danych osobowych na publicznych stronach lub forach należących do Serwisu kilkulatki.pl służymy pomocą w usunięciu danych. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail kontakt (małpa) kilkulatki.pl

§3 Niezapowiedziane wiadomości
1. Serwis kilkulatki.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom i Subskrybentom, których dane kontaktowe posiada i którzy zgodzili się z niniejszą Polityką Prywatności.
2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwis kilkulatki.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego funkcjonowania (informacje o zmianach, wewnętrzne ogłoszenia itp.), niekomercyjne listy (życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne własne oraz takie, których rozsyłka została zlecona przez podmioty zewnętrzne. Podmioty zewnętrzne zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Serwisu kilkulatki.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

§4 Cookies
1. Serwis kilkulatki.pl stosuje pliki "cookies", czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika lub Gościa identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
2. Informacje zbierane przez Serwis kilkulatki.pl przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać treści do indywidualnych potrzeb Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stron serwisu kilkulatki.pl.
3. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików "cookies" do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie reklamodawcy. Pliki "cookies" DoubleClick umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie Użytkownikom i Gościom Serwisu kilkulatki.pl konkretnych reklam na podstawie ich wizyt na stronach Serwisu kilkulatki.pl jak również na tysiącach innych witryn internetowych. Rezygnacja z wykorzystywania pliku cookie DoubleClick do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach jest możliwa za pomocą Menedżera preferencji reklam. Masowa rezygnacja z wykorzystywania plików "cookies" stosowanych do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach przez ponad 100 firm jest możliwa na stronie aboutads.info.
4. Warunkiem działania "cookies" jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania z Serwisu kilkulatki.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

§5 Wyłączenie Odpowiedzialności
1. Polityka prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach Serwisu kilkulatki.pl lub w treściach wysyłanych w ramach Subskrypcji.
2. Serwis kilkulatki.pl powstał w celu prezentowania wiedzy przydatnej. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezkrytycznie korzystać z wszystkiego, co opisujemy. Porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Artykuły zawarte na stronach Serwisu kilkulatki.pl wyrażają opinie ich autorów i są tylko opublikowanymi opiniami. Opinie wyrażane przez Użytkowników i Gości na forum, w komentarzach lub w inny sposób, nie zawsze są zgodne z naszymi poglądami, czy też akceptowane przez nas.
3. Formularze i linki do formularzy znajdujące się gościnnie na stronach należących do Serwisu kilkulatki.pl (reklamy) i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Serwis kilkulatki.pl nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych w takim formularzu zachęcamy do zapoznania się z dotyczącą go polityką prywatności.
4. Serwis kilkulatki.pl oraz jego redakcja przykłada sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują swoje reklamy w Serwisie kilkulatki.pl byli wiarygodni, ale nie jesteśmy w stanie ręczyć za wszystkich reklamodawców, gdyż część reklam jest automatycznie publikowanych przez sieci reklamowe, z którymi współpracujemy. Kupując reklamowany produkt, odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze każdy Użytkownik i Gość powinien być bardzo ostrożny.

Aktualne: 14.01.2013