Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Aktualna na rok szkolny 2016/2017

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Podstawa programowa szczegółowo opisuje cele wychowania przedszkolnego, zaleca warunki i sposób realizacji wychowania przedszkolnego oraz opisuje umiejętności dziecka kończącego wychowanie przedszkolne.

Zobacz szczegóły:
- Cele wychowania przedszkolnego, czyli jakie zadania placówkom przedszkolnym stawia Minister Edukacji Narodowej.
- Zalecane warunki i sposób realizacji wychowania przedszkolnego, czyli jak powinna wyglądać edukacja przedszkolna.
- Umiejętności dziecka kończącego wychowanie przedszkolne, czyli co powinien wiedzieć i umieć zrobić przedszkolak kończący edukację przedszkolną (przed rozpoczęciem nauki w szkole).

[Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.06.2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół].