opłaty

Zniesienie opłat za roczne przygotowanie przedszkolne

W związku z objęciem subwencją oświatową dzieci 6-cio letnich od 1 stycznia 2017 roku zniesiono możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego (przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego). Średnia kwota subwencji wynosi 4300 PLN.

Donald Tusk o opłatach za przedszkole

Donald Tusk nie akceptuje projektu, w którym opłata za 6 i 7 godzinę będzie kosztowała 1 zł, a opłatę za 8 i 9 godzinę będzie ustalała gmina/samorząd miasta. Zdaniem premiera takie rozwiązanie nie przyniesie oczekiwanej przez rodziców obniżki w opłatach przedszkolnych, bo gminy i samorządy mogłyby dowolnie ustalać cenę za ósmą i dziewiątą godzinę pobytu dziecka w placówce. Rodzice, którzy oddają dzieci pod opiekę przedszkolną na 8-9 godzin nie odczuli by różnicy w opłatach. Obecnie tylko nieliczni rodzice pozostawiają dzieci w przedszkolach na tylko 5 bezpłatnych godzin.

Ile będzie kosztować dodatkowa godzina w przedszkolu w 2014 roku?

Ile złotych będą płacić rodzice w przedszkolach za dodatkowe godziny ponad 5 godzin w 2014 roku? Zgodnie z zapowiedziami p. Minister Edukacji od 2014 roku rodzice mają płacić 1zł za każdą dodatkową godzinę pobytu w przedszkolu (każdą godzinę ponad 5 godzin bezpłatnych).

Subscribe to RSS - opłaty