Rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej

W sierpniu 2014 roku zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Rozporządzenie MEN określa:
1. tryb udzielania dotacji celowej z budżetu państwa,
2. sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego,
3. sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy ,
4. sposób rozliczania dotacji, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi,
5. wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej.
Zobacz:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej;
- Wzór rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa;
- Uzasadnienie.
Źródło: men.gov.pl

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.