Terminy ferii zimowy w 2016 roku

Kiedy rozpoczynają się ferie zimowe w 2016 roku?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ferie zimowe są zaplanowane w szkołach między 18 styczniem a 28 lutym 2016 roku. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii ustalone są dla poszczególnych województw w następujący sposób:

18 stycznia - 31 stycznia 2016 r.: województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

25 stycznia - 7 lutego 2016 r.: województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie żywienia dzieci w przedszkolach

Z dniem 1 września 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Przedszkole Włoskie Piccolo Leonardo w Warszawie

ul. Grójecka 39
02-031 Warszawa
Ocena kadry: 
0
Ocena wyposażenia: 
0
Ocena wyżywienia: 
0

Rekrutacja 2015/2016 do przedszkoli publicznych w Lublinie

Z dniem 2 marca ruszyła elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych w Lublinie. Potrwa do 31 marca 2015 r. Podobnie jak w ubiegłym roku dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola (obecne 3-4 latki) i dzieci pięcioletnie rozpoczynające od września roczne przygotowanie do szkoły mają zagwarantowane miejsca.
Zgodnie z ustawa o systemie oświaty największe szanse na znalezienie miejsca w wybranym przedszkolu mają:
- dzieci z wielodzietnych rodzin (z trójka lub więcej dzieci),
- dzieci niepełnosprawne,

Rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej

W sierpniu 2014 roku zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Rozporządzenie MEN określa:
1. tryb udzielania dotacji celowej z budżetu państwa,
2. sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego,
3. sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy ,

Niepubliczne Przedszkole Językowe "Chatka Puchatka" w Świebodzicach

ul. Królowej Elżbiety 1
58-160 Świebodzice
Ocena kadry: 
6
Ocena wyposażenia: 
6
Ocena wyżywienia: 
6

Rekrutacja do przedszkoli w Lublinie na rok szkolny 2014/2015

Od dnia 18 stycznia 2014 r. weszła w życia zmiana ustawy o systemie oświaty, która dotyczy zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Dzieci w wieku 5 – 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego.

Rekrutacaja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Warszawie na rok szkolny 2014/15

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Warszawie dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2011-2009) i dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku).
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym (po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli pozostaną w placówce wolne miejsca).
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2012 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Przedszkole Prywatne "Pinokio" w Płocku

ul. Padlewskiego 4
09-402 Płock
Ocena kadry: 
0
Ocena wyposażenia: 
0
Ocena wyżywienia: 
0

Terminy ferii zimowych w 2014 roku

Kiedy i gdzie są ferie zimowe w roku szkolnym 2013/2014?

20 stycznia - 2 lutego 2014 r.: woj. lubelskie, woj. łódzkie, woj. podkarpackie, woj. pomorskie, woj. śląskie

27 stycznia - 9 lutego 2014 r.: woj. podlaskie, woj. warmińsko-mazurskie

3 lutego - 16 lutego 2014 r.: woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubuskie, woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. wielkopolskie

17 lutego - 2 marca 2014 r.: woj. dolnośląskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. zachodniopomorskie

Strony

Subscribe to Żłobki i przedszkola dla kilkulatków RSS