Jak napisać odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola?

Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola jest szansą na "zdobycie" miejsca w publicznym przedszkolu.
Decydując się na napisanie odwołania ważne jest, aby dotrzymać terminu składania odwołań podanych przez przedszkole oraz dobrze uargumentować powód odwołania.
WZÓR ODWOŁANIA
Miejscowość, dnia ..............
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Adres
ODWOŁANIE
W związku z otrzymaniem w dniu ...(data)... decyzji o nieprzyjęciu mojego dziecka ...(imię i nazwisko dziecka, PESEL)... do ...(nazwa przedszkola)... z powodu nieuzyskania wystarczającej liczby punktów, odwołuję się od tej decyzji. Uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku ponieważ ... (uzasadnienie)...
ALBO
Decyzją z dnia ...(data)... moje dziecko ... (imię i nazwisko)... nie zostało przyjęte do Państwa przedszkola. Uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie wniosku uwzględniając fakt, iż ...(uzasadnienie)....

Z poważaniem,
...(podpis rodzica/opiekuna)

PRZYKŁAD UZASADNIENIA/ARGUMENTACJI
- Bardzo proszę o przyjęcie mojej córki ...(imię i nazwisko dziecka)... do ...(nazwa przedszkola)... na rok szkolny 2015/2016 ponieważ moja córka nie mam zapewnionego miejsca w innej placówce przedszkolnej i nie ma bliskiej osoby/opiekunki, która mogłaby się nią zająć w godzinach pracy moich i mojego męża.
- Uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie wniosku uwzględniając fakt, iż podjęłam zatrudnienie i w związku z tym chcę również przedłużyć czas korzystania z opieki przedszkolnej od godziny 8:00 do 16:00.
- Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku ponieważ nasza sytuacja finansowa nie pozwala nam zarówno na zapisanie dziecka do prywatnego przedszkola, jak i zatrudnienie osoby do opieki nad dzieckiem w godzinach naszej pracy.
- Proszę o ponowne rozpatrzenie wniosku ponieważ w naszej sytuacji rodzinnej nie mamy nikogo, kto mógłby zająć się dzieckiem w czasie naszej pracy.

Komentarze

U nas jest taka sytuacja, że ja pracuję pon-pt, a mąż wieczorami i w weekendy. My w uzasadnieniu napisaliśmy, że prosimy o przyjęcie do przedszkola, bo jest to placówka najbliższa naszemu miejscu zamieszkania/pracy, że nasz syn jest już bardzo dobrze rozwinięty społecznie i emocjonalnie, potrafi samodzielnie jeść, korzystać z toalety i ubierać się oraz ma duży zasób słów i wychowanie przedszkolne jest mu niezbędne do dalszego harmonijnego rozwoju. A przebywając w domu nie miałby szansy na rozwijanie swoich zainteresowań w grupie rówieśniczej. Jest jedynakiem, więc przedszkole jest dla niego miejscem, gdzie mógłby przebywać w towarzystwie innych dzieci.

bardzo fajne merytoryczne uzasadnienie

Dziękuję za wzór odwołania do dyrekcji przedszkola. Skliciłam odwołanie z powyższych przykładów i moja córeczka dostała się do przedszkola z odwołania. Pani Dyrektor mówiła, że przy odwołaniach oprócz dobrego uzasadnienia wniosku ważna jest kolejność zgłoszeń.

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.