Artykuły

Ile będzie kosztować dodatkowa godzina w przedszkolu w 2014 roku?

Ile złotych będą płacić rodzice w przedszkolach za dodatkowe godziny ponad 5 godzin w 2014 roku? Zgodnie z zapowiedziami p. Minister Edukacji od 2014 roku rodzice mają płacić 1zł za każdą dodatkową godzinę pobytu w przedszkolu (każdą godzinę ponad 5 godzin bezpłatnych).

Zasady rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Łódź na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Łodzi na rok szkolny 2013/2014
1. Nabór odbywa się w formie elektronicznej i dotyczy dzieci zamieszkałych w Łodzi z wyłączeniem dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Dzieci do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Łodzi przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów, a kolejność zgłoszeń nie jest brana pod uwagę.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto st. Warszawa na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa dla dzieci urodzonych w latach 2008-2010 na rok szkolny 2013/2014

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublinie na rok szkolny 2013/2014

Zapisy dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin prowadzone będą od 18 marca do 19 kwietnia 2013 roku przy wykorzystaniu formularza na stronie www.przedszkola-zapisy.lublin.eu, który po wydrukowaniu i podpisaniu należy dostarczyć do wybranej placówki (maksymalnie do 5 placówek).

Polak mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki - jakość edukacji

Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim odbywa się debata pt. "Polak mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki - jakość edukacji" w ramach Forum Debaty Publicznej. Do dyskusji zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele samorządów i różnych organizacji. Mają oni szukać odpowiedzi na pytanie: co zrobić, by każda rodzina w Polsce mogła korzystać z takich form opieki nad dzieckiem, które będą odpowiadać na różne potrzeby rodziców i ich dzieci?

Rodzaje przedszkoli

Obecnie rodzice mają szeroki wybór placówek publicznych (państwowych, gminnych) i niepublicznych (prywatnych) dla swoich dzieci. W tym artykule przedstawimy podstawowe rodzaje przedszkoli i punktów przedszkolnych działających w Polsce.

Zapisy do przedszkoli publicznych w Lublinie na rok szkolny 2012/2013

Informacje o rekrutacji dzieci do przedszkoli państwowych w Lublinie (prowadzonych przez Miasto Lublin) na rok szkolny 2012/2013. W Lublinie miasto zarządza 63 przedszkolami i 4 punktami przedszkolnymi, w których jest do dyspozycji 8101 miejsc (w przedszkolach) i 67 miejsc (w punktach przedszkolnych) dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci przyjmowane są do placówek w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Strony