Artykuły

Rekrutacja do przedszkoli w Lublinie na rok szkolny 2014/2015

Od dnia 18 stycznia 2014 r. weszła w życia zmiana ustawy o systemie oświaty, która dotyczy zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Dzieci w wieku 5 – 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego.

Rekrutacaja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Warszawie na rok szkolny 2014/15

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Warszawie dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2011-2009) i dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku).
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym (po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli pozostaną w placówce wolne miejsca).
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2012 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Terminy ferii zimowych w 2014 roku

Kiedy i gdzie są ferie zimowe w roku szkolnym 2013/2014?

20 stycznia - 2 lutego 2014 r.: woj. lubelskie, woj. łódzkie, woj. podkarpackie, woj. pomorskie, woj. śląskie

27 stycznia - 9 lutego 2014 r.: woj. podlaskie, woj. warmińsko-mazurskie

3 lutego - 16 lutego 2014 r.: woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubuskie, woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. wielkopolskie

17 lutego - 2 marca 2014 r.: woj. dolnośląskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. zachodniopomorskie

Matematyka w przedszkolu

Matematyka - zwana królową nauk - uznawana jest w szkole za jeden z trudniejszych przedmiotów. Często sprawia ona uczniom wiele problemów. Czy to kwestia braku talentu albo szczególnych zdolności matematycznych? Czy istnieje sposób, aby to zmienić? Czy właściwe przygotowanie przedszkolne pozwala uniknąć trudności z matematyką w szkole?

Pierwszy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września 2013 roku jest obchodzony Pierwszy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Rolą uchwały o Dniu Przedszkolaka jest podkreślenie roli edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka.
Przyłączamy się do życzeń dla wszystkich Przedszkolaków!

Przedszkola za 1 zł bez zajęć dodatkowych

Ministerstwo Edukacji zafundowało rodzicom przedszkola za złotówkę, ale... bez możliwości organizowania zajęć dodatkowych. Jeśli nie zmienią się przepisy albo nie pojawi się korzystna dla rodziców i przedszkoli interpretacja nowych przepisów od 1 września 2013 roku nie będzie możliwości zorganizowania dodatkowych zajęć w przedszkolach państwowych.

Ile będzie kosztować dodatkowa godzina w przedszkolu w roku szkolnym 2013/2014?

Dzisiaj premier Donald Tusk potwierdził, że od roku szkolnego 2013/2014 rodzice za każdą dodatkową godzinę ponad 5 darmowych będą płacili 1zł. To dobra wiadomość dla rodziców, których dzieci dostały się lub dostaną się do przedszkoli publicznych. Co o tym sądzą inni rodzice?

Donald Tusk o opłatach za przedszkole

Donald Tusk nie akceptuje projektu, w którym opłata za 6 i 7 godzinę będzie kosztowała 1 zł, a opłatę za 8 i 9 godzinę będzie ustalała gmina/samorząd miasta. Zdaniem premiera takie rozwiązanie nie przyniesie oczekiwanej przez rodziców obniżki w opłatach przedszkolnych, bo gminy i samorządy mogłyby dowolnie ustalać cenę za ósmą i dziewiątą godzinę pobytu dziecka w placówce. Rodzice, którzy oddają dzieci pod opiekę przedszkolną na 8-9 godzin nie odczuli by różnicy w opłatach. Obecnie tylko nieliczni rodzice pozostawiają dzieci w przedszkolach na tylko 5 bezpłatnych godzin.

Zapisy dzieci do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok szkolny 2013/2014

Zapisy dzieci do przedszkoli, których organem prowadzącym jest miasto Katowice odbywać się będą od godz. 9:00 dnia 9 kwietnia 2013 roku do godz. 15:00 23 kwietnia 2013 roku

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonch przez Urząd Miasta Wrocław na rok szkolny 2013/2014

Etapy i zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2013/2014

Rodzice/opiekunowie muszą wypełnić podanie w systemie elektronicznym wybierając maksymalnie 6 przedszkoli w kolejności dostosowanej do własnych preferencji. Przedszkole pierwsze na liście to przedszkole pierwszego wyboru.
Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku 3 lat (tj, urodzone w 2010 r.) i 4 lat (urodzone w 2009 r.), które mają miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia i które:
- nie korzystają z usług żadnego przedszkola,

Strony